Hur kan jag stå till tjänst?

Min affärsidé är enkel: jag vill erbjuda mina konsulttjänster inom skrivande samt rådgivning inom kommunikation. Mitt kundlöfte till dig som arbetar tillsammans med mig är att alltid utföra uppdraget med genuint engagemang, ärlighet gentemot dig som beställare samt med hög kvalitet i utförandet.

När ska du anlita mig?
Hör av dig till mig när du fått nog av anonymt massproducerade texter, så välanpassade till alla och envar att du nästan kan höra knastret från textens torrhet redan när du läser rubriken. Hör av dig till mig när du fått nog av att kommunicera lika ängsligt som alla andra och är redo att göra en förändring!


Anlita mig när
du behöver välskrivna texter, till exempel:

 • pressmeddelanden
 • blogginlägg
 • kommunikationsmaterial till era sociala medier – jag kan även bistå med tillfälliga inhopp som redaktör om det krisar i personalstyrkan
 • internkommunikation av olika slag: artiklar, intranätsuppdateringar, medarbetarintervjuer o.s.v.
 • engagerande kundkommunikation
 • säljande nyhetsbrev
 • talmanus eller spökskrivet material
 • debattartiklar
 • begripliga produktbeskrivningar och/eller lättillgängliga manualer
 • copywriting och kreativa texter

tjänster services

Jag åtar mig även selektivt utvalda uppdrag inom kommunikation, exempelvis:

 • rådgivning och coachning kring specifika sakfrågor där jag bedömer att min kompetens kan bidra och hjälpa dig och din organisation
 • projektledning av tydligt avgränsade och tidsbegränsade uppdrag

Precis som du vet jag att teori och praktik ofta skiljer sig rejält när det gäller att arbeta i kommunikationsbranschen. Det är långt ifrån en självklarhet att det du behöver hjälp med alltid är enkelt att ringa in och avgränsa, eller ens sammanfatta begripligt i en prydlig punktlista som ovan.

Är du det minsta fundersam – tveka inte, utan hör gärna av dig för en diskussion! Enklast når du mig på malin@ambaurora.se